Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ


Методичні матеріали

Назва Файл Тип видання Рік видання
Моніторинг ефективності скринінгу раку жіночих репродуктивних органів на основі бази даних Національного канцер-реєстру України Читати Методичний посібник

2020

Застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру в системі диспансеризації онкологічних хворих Читати Методичний посібник 2017
Застосування показника популяційної виживаності хворих на злоякісні новоутворення як критерію оцінки якості надання онкологічної допомоги населенню України Читати Методичний посібник 2015

БЮЛЕТЕНІ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ

Підбірка аналітичних статей і матеріалів, опублікованих у Бюлетенях НКРУ

Назва Файл Номер видання Рік видання
Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні, 2019-2020 рр.

Читати № 22 2021
Характеристики контингентів хворих на злоякісні новоутворення, що перебувають на обліку до 5-ти років, 2015-2019 рр.   Кількісний і структурний склад 5-річної розповсюдженості ЗН; порівняння з загальними контингентами хворих; аналіз тривалості спостереження хворих на ЗН в Україні та по регіонах.

Читати
Характеристика онкоепідеміологічного процесу та стану організації протиракової боротьби в Україні в 2018-2019 рр.

Читати № 21 2020
Характеристики лікування хворих на злоякісні новоутворення в залежності від стадії хвороби.   Аналіз показників охоплення спеціальним лікуванням та дорічної летальності у когортах хворих на солідні злоякісні новоутворення і 12 вибраних нозологічних форм раку в розрізі регіонів, 2015-2017 рр.

Читати
З нагоди ювілейного випуску Бюлетеня Читати № 20 2019
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень; стан онкологічної допомоги населенню України в 2016-2017 рр.

Читати № 19 2018
Стан реєстрації відомостей про діагностику та лікування хворих на неходжкінські лімфоми в НКР

Читати
Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні ; на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (продовження, початок див. у № 18)

Читати
Мапи захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень, Україна, 2015 р.

Читати № 18
2017
Мапи розповсюдженості захворювання на злоякісні новоутворення, Україна, 2016 р.

Читати
Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні  на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (див. продовження статті у № 19)

Читати
Вивчення можливості моніторингу виконання протоколів, що регламентують надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, за допомогою даних Національного канцер-реєстру  на прикладі когорти захворілих на рак вульви у 2010-2012 рр.

Читати
Повнота та якість інформації про хірургічне лікування хворих в Національному канцер-реєстрі на прикладі хворих на рак підшлункової залози

Читати № 17
2016
Використання можливостей НКР для отримання інформації про ефективність онкологічної допомоги населенню  на прикладі пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями ободової кишки, молочної залози, передміхурової залози 2002-2013 рр.

Читати
Імплементація Міжнародної класифікації ICCC-3 для аналізу захворюваності на злоякісні новоутворення дитячого населення України.  Аналіз захворюваності на ЗН дитячого населення в Україні, 2002-2013 рр. Текст
Таблиця
Діаграми - динаміка
Діаграми - вікові показники
Порівняльний аналіз виживаності хворих на злоякісні новоутворення 2002-2004 і 2005-2007 рр. в Україні   за нозологічними групами: всі ЗН, солідні ЗН (С00-С75), лімфоми й інші злоякісні імунопроліферативні захворювання (С81-С88), лейкемії (С91-С95); в Україні в цілому та по регіонах.

Текст
Таблиці, діаграми

№ 15 2014
Про участь Національного канцер-реєстру України в міжнародній системі реєстрації раку.   Європейська мережа канцер-реєстрів (ENCR). Європейська обсерваторія раку (ECO). Міжнародна асоціація канцер-реєстрів (IACR). «Рак на 5-ти континентах» (CI5). Глобальна ініціатива з розвитку реєстрації раку у країнах з низьким та середнім рівнем доходу (GICR).

Читати
Рівень морфологічної верифікації злоякісних новоутворень в Україні у 2000-2009 рр. Текст
Таблиці
№ 14 2013
align="left">Виживаність хворих як індикатор якості організації онкологічної допомоги хворим на рак шийки матки.   Дослідження показників виживаності когорти хворих з діагнозом, встановленим у 2000-2005 рр.

Читати № 13 2012
Проблеми використання медичної інформації: вплив рейтингового оцінювання

Читати
Оцінка повноти та якості інформації про контингенти хворих на ЗН 2009 року в Україні

Читати № 12 2011
Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки.   Дослідження когорти хворих 2000-2010 рр.

Читати
Аналіз виживаності хворих на рак в Україні.   Показники виживаності хворих на ЗН 16-ти нозологічних форм, виявлених у 2000-2005 рр., в залежності від стадії хвороби

Текст
Таблиці та діаграми
№ 11 2010
Проблеми реєстрації вітального статусу онкологічних хворих в Україні

Читати
Онкоепідеміологічна ситуація в Україні - результати 10-річного моніторингу. Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень, стан онкологічної допомоги населенню в Україні, 1999-2008 рр. Текст
Таблиці 1-2
Текст (частина 2)
Таблиці 5-6
Текст (частина 3)
Діаграми
№ 10 2009
Шляхи поліпшення реєстрації злоякісних новоутворень в мережі Національного канцер-реєстру
 -  Стан реєстрації випадків захворювання та смерті від раку в Україні
 -  Автоматизоване співставлення даних персоніфікованого реєстру смертей та канцер-реєстру: перший досвід
Читати № 9 2008
Чому в онкологічній практиці України не проводиться епідеміологічний аналіз виживаності

Читати № 8 2007
Аналіз показників летальності: інформація до роздумів.   Достовірність показників дорічної летальності, їхнє порівняння, застереження при використанні

Читати № 7 2006
Онкологічна статистична інформація: проблеми якості

Читати № 6 2005
Аналітичні матеріали:
- Характеристика хворих, які не отримали спеціального лікування в 2002 р.
- Характеристика хворих, які померли протягом року з моменту встановлення діагнозу в 2002 р.
- Аналіз результатів лікування онкологічних хворих в спеціалізованих та неспеціалізованих лікувальних закладах.
Читати № 5 2004
Аналіз стану реєстрації померлих від раку та показників летальності

Читати № 3 2002


На головну