Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

Методичні матеріали

Назва Файл Тип видання Рік видання
Моніторинг ефективності скринінгу раку жіночих репродуктивних органів на основі бази даних Національного канцер-реєстру України Методичний посібник 2020
Застосування інформаційної технології Національного канцер-реєстру в системі диспансеризації онкологічних хворих Методичний посібник 2017
Застосування показника популяційної виживаності хворих на злоякісні новоутворення як критерію оцінки якості надання онкологічної допомоги населенню України Методичний посібник 2015

БЮЛЕТЕНІ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ


БЮЛЕТЕНІ НКР та інші публікації

Підбірка аналітичних статей і матеріалів, опублікованих у Бюлетенях НКРУ

Назва Файл Номер видання Рік видання
Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні за даними 2019-2020 рр. 2021
Характеристики контингентів хворих на злоякісні новоутворення, що перебувають на обліку до 5-ти років, 2015-2019 рр.   Кількісний і структурний склад 5-річної розповсюдженості ЗН; порівняння з загальними контингентами хворих; аналіз тривалості спостереження хворих на ЗН в Україні та по регіонах.
Характеристика онкоепідеміологічного процесу та стану організації протиракової боротьби в Україні в 2018-2019 рр. 2020
Характеристики лікування хворих на злоякісні новоутворення в залежності від стадії хвороби.  Аналіз показників охоплення спеціальним лікуванням та дорічної летальності у когортах хворих на солідні злоякісні новоутворення і 12 вибраних нозологічних форм раку в розрізі регіонів, 2015-2017 рр.
З нагоди ювілейного випуску Бюлетеня 2019
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень у 2017 р.;
стан онкологічної допомоги населенню України за даними 2018 р.
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень; стан онкологічної допомоги населенню України в 2016-2017 рр. 2018
Стан реєстрації відомостей про діагностику та лікування хворих на неходжкінські лімфоми в НКР
Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (продовження, початок див. у № 18)
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень, 2015 р.
Стан онкологічної допомоги населенню за даними 2016 р.
2017
Мапи захворюваності на злоякісні новоутворення (український стандарт населення), Україна, 2015 р.: чоловіки, жінки
Мапи смертності від злоякісних новоутворень (український стандарт населення), Україна, 2015 р.: чоловіки, жінки
Мапи захворюваності на злоякісні новоутворення (світовий стандарт населення), Україна, 2015 р.: чоловіки, жінки
Мапи смертності від злоякісних новоутворень (світовий стандарт населення), Україна, 2015 р.: чоловіки, жінки
Мапа поширеності злоякісних новоутворень у чоловічого населення України (контингенти хворих на рак, що перебувають на обліку), 2016 р.
Мапа поширеності злоякісних новоутворень у жіночого населення України (контингенти хворих на рак, що перебувають на обліку), 2016 р.
Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні  на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (див. продовження статті у № 19)
Вивчення можливості моніторингу виконання протоколів, що регламентують надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, за допомогою даних Національного канцер-реєстру  на прикладі когорти захворілих на рак вульви у 2010-2012 рр.
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень у 2014 р..
Аналіз стану онкологічної допомоги населенню України в 2015 р.
2016
Повнота та якість інформації про хірургічне лікування хворих в Національному канцер-реєстрі на прикладі хворих на рак підшлункової залози
Використання можливостей НКР для отримання інформації про ефективність онкологічної допомоги населенню  на прикладі пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями ободової кишки, молочної залози, передміхурової залози 2002-2013 рр.
Імплементація Міжнародної класифікації ICCC-3 для аналізу захворюваності на злоякісні новоутворення дитячого населення України.
Аналіз захворюваності на ЗН дитячого населення в Україні, 2002-2013 рр.
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень у 2013 р.;
стан онкологічної допомоги населенню України в 2014 р.
2015
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень у 2012 р.; аналіз стану онкологічної допомоги населенню України в 2013 р. 2014
Порівняльний аналіз виживаності хворих на злоякісні новоутворення 2002-2004 і 2005-2007 рр. в Україні  за нозологічними групами: всі ЗН, солідні ЗН (С00-С75), лімфоми й інші злоякісні імунопроліферативні захворювання (С81-С88), лейкемії (С91-С95); в Україні в цілому та по регіонах.
Про участь Національного канцер-реєстру України в міжнародній системі реєстрації раку.
Європейська мережа канцер-реєстрів (ENCR). Європейська обсерваторія раку (ECO). Міжнародна асоціація канцер-реєстрів (IACR). «Рак на 5-ти континентах» (CI5). Глобальна ініціатива з розвитку реєстрації раку у країнах з низьким та середнім рівнем доходу (GICR).
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень у 2011 р.; стан онкологічної допомоги населенню України в 2012 р. 2013
Рівень морфологічної верифікації злоякісних новоутворень в Україні у 2000-2009 рр.
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень у 2010 р.
Динаміка захворюваності на ЗН населення України, 2000-2010 рр.
Вплив повноти обліку ЗН на величину показника захворюваності у 2000-2010 рр. (дані про кількість випадків за віковими групами, затримку реєстрації, зняття діагнозів тощо)
Аналіз стану діагностики та лікування хворих на ЗН в 2011 р.
2012
Виживаність хворих як індикатор якості організації онкологічної допомоги хворим на рак шийки матки.   Дослідження показників виживаності когорти хворих з діагнозом, встановленим у 2000-2005 рр.
Проблеми використання медичної інформації: вплив рейтингового оцінювання
Основні характеристики онкоепідеміологічного процесу в Україні в 2009 р.
Показники стану діагностики та лікування хворих на ЗН в 2010 р.:  аналіз виявлених на профоглядах ЗН за нозологічною групою та стадією; розподіл нових випадків за нозологічною групою та видом спеціального лікування
2013
Оцінка повноти та якості інформації про контингенти хворих на ЗН 2009 року в Україні
Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки.   Дослідження когорти хворих 2000-2010 рр.
Аналіз виживаності хворих на рак в Україні.  Показники виживаності хворих на ЗН 16-ти нозологічних форм, виявлених у 2000-2005 рр., в залежності від стадії хвороби 2010
Проблеми реєстрації вітального статусу онкологічних хворих в Україні
Онкоепідеміологічна ситуація в Україні - результати 10-річного моніторингу. Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень, стан онкологічної допомоги населенню в Україні, 1999-2008 рр. 2009
Шляхи поліпшення реєстрації злоякісних новоутворень в мережі Національного канцер-реєстру
 -  Стан реєстрації випадків захворювання та смерті від раку в Україні
 -  Автоматизоване співставлення даних персоніфікованого реєстру смертей та канцер-реєстру: перший досвід
2008
Чому в онкологічній практиці України не проводиться епідеміологічний аналіз виживаності 2007
Аналіз показників летальності: інформація до роздумів.   Достовірність показників дорічної летальності, їхнє порівняння, застереження при використанні 2006
Онкологічна статистична інформація: проблеми якості 2005
Аналітичні матеріали:
- Характеристика хворих, які не отримали спеціального лікування в 2002 р.
- Характеристика хворих, які померли протягом року з моменту встановлення діагнозу в 2002 р.
- Аналіз результатів лікування онкологічних хворих в спеціалізованих та неспеціалізованих лікувальних закладах.
2004
Аналіз стану реєстрації померлих від раку та показників летальності 2002


Головна / Home