НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ

Підбірка тематичних статей

Назва статті

Файл

Номер

Рік

Привітання з нагоди ювілейного випуску Бюлетеня

Посилання на файл

20
(новий!)

2019

Стан реєстрації відомостей про діагностику та лікування хворих на неходжкінські лімфоми в НКР

Посилання на файл

19

2018

Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні (продовження)

Посилання на файл

Мапи захворюваності та смертності, Україна, 2015

Посилання на файл

18

2017

Мапи розповсюдженості, Україна, 2016

Посилання на файл

Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні

Посилання на файл

Вивчення можливості моніторингу виконання протоколів, що регламентують надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, за допомогою даних Національного канцер-реєстру

Посилання на файл

Повнота та якість інформації про хірургічне лікування хворих в Національному канцер-реєстрі на прикладі хворих на рак підшлункової залози

Посилання на файл

17

2016

Використання можливостей НКР для отримання інформації про ефективність онкологічної допомоги населенню

Посилання на файл

Імплементація Міжнародної класифікації ICCC-3 для аналізу захворюваності на злоякісні новоутворення дитячого населення України

Посилання на текст
Посилання на таблицю
Посилання на графіки - динаміка
Посилання на графіки - вікові

Порівняльний аналіз виживаності хворих
на злоякісні новоутворення 2002-2004 і 2005-2007 рр. в Україні

Посилання на файл
Посилання на таблиці

15

2014

Рівень морфологічної верифікації злоякісних новоутворень в Україні у 2000-2009 рр.

Посилання на файл
Посилання на таблиці

14

2013

Виживаність хворих як індикатор якості організації онкологічної допомоги хворим на рак шийки матки

Посилання на файл

13

2012

Проблеми використання медичної інформації: вплив рейтингового оцінювання

Посилання на файл

Оцінка повноти та якості інформації про контингенти хворих на ЗН 2009 року в Україні

Посилання на файл

12

2011

Сучасний стан діагностики, лікування та реєстрації карциноми in situ шийки матки

Посилання на файл

Аналіз виживаності хворих на рак в Україні.

Посилання на файл
Посилання на таблиці

11

2010

Проблеми реєстрації вітального статусу онкологічних хворих в Україні.

Посилання на файл

Онкоепідеміологічна ситуація в Україні - результати 10-річного моніторингу.
Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень, стан онкологічної допомоги населенню в Україні, 1999-2008 рр.

Посилання на файл
Посилання на файл (частина 2)
Посилання на файл (частина 3)
Посилання на таблиці
Посилання на таблиці
Посилання на рисунки

10

2009

Шляхи поліпшення реєстрації злоякісних новоутворень в мережі національного канцер-реєстру
- Стан реєстрації випадків захворювання та смерті від раку в Україні
- Автоматизоване співставлення даних персоніфікованого реєстру смертей та канцер-реєстру: перший досвід

Посилання на файл

9

2008

Чому в онкологічній практиці України не проводиться епідеміологічний аналіз виживаності

Посилання на файл

8

2007

Аналіз показників летальності: інформація до роздумів

Посилання на файл

7

2006

Онкологічна статистична інформація: проблеми якості

Посилання на файл

6

2005

Аналітичні матеріали:
Характеристика хворих, які не отримали спеціального лікування в 2002 р.
Характеристика хворих, які померли протягом року з моменту встановлення діагнозу в 2002 р.
Аналіз результатів лікування онкологічних хворих в спеціалізованих та неспеціалізованих лікувальних закладах.

Посилання на файл

5

2004

Аналіз стану реєстрації померлих від раку та показників летальності

Посилання на файл

3

2002