Національний канцер-реєстр України (НКРУ)
cover: РАК В УКРАЇНІ, 2019-2020

РАК В УКРАЇНІ,  2019 - 2020
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЄСТРУ УКРАЇНИ № 22

Київ - 2021

Авторський колектив :
к.м.н. Федоренко З.П., к.т.н. Гулак Л.О., к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.

ЗМІСТ

Титульний лист  
Основні визначення. Опис показників, наведених у Бюлетені  

Аналітичний огляд: Онкоепідеміологічна ситуація та стан організації онкологічної допомоги в Україні у 2019-2020 рр.

- Структурні особливості захворюваності та смертності від злоякісних новоутворень в 2019 році
- Особливості ураження населення України злоякісними новоутвореннями
- Стан організації лікувально-діагностичного процесу в 2020 році
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень в структурі захворюваності та смертності населення України у 2019 р. (19.05.2021 внесені виправлення!)
Вікова структура захворюваності та смертності, 2019 р.
 
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2019 р.  
Питома вага основних 5-ти нозологічних форм злоякісних новоутворень в статево-віковій структурі смертності населення України у 2019 р.  
Питома вага 10-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в структурі захворюваності, 2019 р.
Питома вага 5-ти основних нозологічних форм злоякісних новоутворень з виключенням немеланомних злоякісних новоутворень шкіри в статево-віковій структурі захворюваності, 2019 р.
 
Контингенти хворих на злоякісні новоутворення: нозологічна структура і показники на 100 тис. населення, 2020 р.  

Показники за нозологічними рубриками

Назва МКХ-10  
Всі злоякісні новоутворення С00-С96
Всі злоякісні новоутворення за винятком немеланомних злоякісних новоутворень шкіри С00-С96 (з виключ. С44, С46,0)
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення С00-С96
Злоякісні новоутворення губи С00
Злоякісні новоутворення ротової порожнини С01-С08,С46.2
Злоякісні новоутворення глотки С09-С14
Злоякісні новоутворення стравоходу С15
Злоякісні новоутворення шлунка С16
Злоякісні новоутворення ободової кишки С18
Злоякісні новоутворення прямої кишки , ануса С19-С21
Злоякісні новоутворення печінки С22
Злоякісні новоутворення підшлункової залози (23/11/2021 внесені виправлення у Табл.4) С25
Злоякісні новоутворення гортані С32
Злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легені С33- С34
Злоякісні новоутворення кісток та суглобових хрящів С40-С41
Меланома шкіри (10.05.2022 внесені виправлення) С43
Немеланомні злоякісні новоутворення шкіри С44, С46.0
Злоякісні новоутворення молочної залози С50
Злоякісні новоутворення шийки матки С53
Злоякісні новоутворення тіла матки С54
Злоякісні новоутворення яєчника С56
Злоякісні новоутворення передміхурової залози С61
Злоякісні новоутворення нирки С64
Злоякісні новоутворення сечового міхура С67
Злоякісні новоутворення головного мозку С71
Злоякісні новоутворення щитоподібної залози С73
Лімфоми Ходжкіна С81
Неходжкінські лімфоми С82-С85
Множинна мієлома С90
Лейкемії С91-С95
Злоякісні новоутворення неуточненої первинної локалізації С77-С80

Тематична стаття

Характеристики контингентів хворих на злоякісні новоутворення, що перебувають на обліку до 5-ти років, 2015-2019 рр.

Кількісний і структурний склад 5-річної розповсюдженості ЗН; порівняння з загальними контингентами хворих; аналіз тривалості спостереження хворих на ЗН в Україні та по регіонах
 

Діяльність онкологічних закладів за даними лікарняних канцер-реєстрів, 2020 р.

Опис показників роботи онкологічних закладів України

 
Загальні показники діяльності стаціонару  
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  
Показники хірургічної діяльності стаціонару  
Показники хірургічної діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини  

Додатки: статево-вікові показники

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності на злоякісні новоутворення, 2019 р.  
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності від злоякісних новоутворень, 2019 р.  
Додаток В. Статево-вікові показники розповсюдженості злоякісних новоутворень («контингенти хворих») в розрізі регіонів, 2020 р.  

Повний примірник Бюлетеня №22 з нумерацією сторінок:    об'єднаний PDF (~6MB)
  окремими файлами в архіві ZIP (~8.5MB)
⇑ до Змісту

⇐ Інші Бюлетені та публікації НКРУ