Національний канцер-реєстр України (НКРУ)

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ РАКУ

РАК В УКРАЇНІ,
2015 - 2016
Захворюваність, смертність, показники діяльності онкологічної служби

 

БЮЛЕТЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО КАНЦЕР-РЕЕСТРУ УКРАЇНИ № 18

КИЇВ - 2017

А в т о р с ь к и й     к о л е к т и в :
к.м.н. Федоренко З.П.,к.т.н. Гулак Л.О., к.м.н. Михайлович Ю.Й.,
к.т.н. Горох Є.Л., к.ф.-м.н. Рижов А.Ю., Сумкіна О.В., Куценко Л.Б.


Г о л о в н и й     р е д а к т о р :
Директор Національного інституту раку,
д.м.н. Колеснік Олена Олександрівна

 

ЗМІСТ

 

МКХ-10

 

Файл

Титульний лист

 

  Посилання на файл

Опис показників, наведених у Бюлетені

    Посилання на файл

Захворюваність та смертність від злоякісних новоутворень, 2015-2016 рр.
Стан онкологічної допомоги населенню, 2016 р.

  Посилання на файл

Питома вага основних 10 форм ЗН в структурі захворюваності і смертності населення України у 2015 р.

    Посилання на файл

Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій структурі захворюваності населення України у 2015 р.

    Посилання на файл

Питома вага основних 5 нозологічних форм ЗН в статево-віковій структурі смертності населення України у 2015 р.

    Посилання на файл

Питома вага 10 основних нозологічних форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в структурі захворюваності на ЗН населення України, 2015 р.
Питома вага 5 основних нозологічних форм ЗН за виключенням немеланомних ЗН шкіри в статево-віковій структурі захворюваності на ЗН населення України, 2015 р.

    Посилання на файл

Нозологічна структура контингентів хворих на ЗН, 2016 р.

    Посилання на файл

Мапи:

 

 

 

Захворюваність, смертність, 2015 р.: чоловіки, жінки (на 100 тис. населення, український стандарт) C00-C96   Посилання на файл
      Мапа захворюваності чоловічого населення України на ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт) C00-C96   Малюнок
      Мапа смертності чоловічого населення України від ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт) C00-C96   Малюнок
      Мапа захворюваності жіночого населення України на ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт) C00-C96   Малюнок
      Мапа смертності жіночого населення України від ЗН, 2015 (на 100 тис. населення, український стандарт) C00-C96   Малюнок
Розповсюдженість ЗН, 2016 р. C00-C96   Посилання на файл
      Розповсюдженість ЗН, чоловіче населення, 2016 р. (на 100 тис. населення) C00-C96   Малюнок
      Розповсюдженість ЗН, жіноче населення, 2016 р. (на 100 тис. населення) C00-C96   Малюнок

 

Показники за рубриками

Всі злоякісні новоутворення С00-С96   Посилання на файл
Всі злоякісні новоутворення за виключенням немеланомних ЗН шкіри
С00-С96
(викл.С44, С46,0)
  Посилання на файл
Дитяче населення - всі злоякісні новоутворення
С00-С96
  Посилання на файл
ЗН губи С00   Посилання на файл
ЗН ротової порожнини С01-С08,С46.2   Посилання на файл
ЗН глотки С09-С14   Посилання на файл
ЗН стравоходу С15   Посилання на файл
ЗН шлунка С16   Посилання на файл
ЗН ободової кишки С18   Посилання на файл
ЗН прямої кишки , ануса С19-С21   Посилання на файл
ЗН печінки С22   Посилання на файл
ЗН підшлункової залози С25   Посилання на файл
ЗН гортані С32   Посилання на файл
ЗН трахеї, бронхів, легені С33- С34   Посилання на файл
ЗН кісток та суглобових хрящів С40-С41   Посилання на файл
Меланома шкіри С43   Посилання на файл
Інші ЗН шкіри С44, С46.0   Посилання на файл
ЗН молочної залози С50   Посилання на файл
ЗН шийки матки С53   Посилання на файл
ЗН тіла матки С54   Посилання на файл
ЗН яєчника С56   Посилання на файл
ЗН передміхурової залози С61   Посилання на файл
ЗН нирки С64   Посилання на файл
ЗН сечового міхура С67   Посилання на файл
ЗН головного мозку С71   Посилання на файл
ЗН щитовидної залози С73   Посилання на файл
Хвороба Ходжкіна С81   Посилання на файл
Неходжкінські лімфоми С82-С85   Посилання на файл
Множинна мієлома С90   Посилання на файл
Лейкемії С91-С95   Посилання на файл
ЗН неуточненої первинної локалізації С77-С80   Посилання на файл

Тематичні статті

Стан реєстрації контингентів хворих на злоякісні новоутворення в Україні на прикладі когорти пацієнтів, що перебували на обліку на кінець 2015 р. (див. продовження статті у № 19)

 

Посилання на файл

Вивчення можливості моніторингу виконання протоколів, що регламентують надання медичної допомоги хворим на злоякісні новоутворення, за допомогою даних Національного канцер-реєстру на прикладі когорти захворілих на рак вульви у 2010-2012 рр.

 

Посилання на файл

Лікарняні канцер-реєстри, 2016 р.

Опис показників лікарняних канцер-реєстрів онкологічних закладів України
 
  Посилання на файл
Загальні показники діяльності стаціонару
 
  Посилання на файл
Показники діяльності стаціонару за вибраними нозологічними формами пухлини
 
  Посилання на файл

Додатки

Додаток А. Статево-вікові показники захворюваності, 2015 р.
    Посилання на файл
Додаток Б. Статево-вікові показники смертності, 2015 р.
    Посилання на файл
Додаток В. Вікові показники розповсюдженості ЗН («контингенти хворих») за регіонами, 2016 р.
    Посилання на файл

Весь довідник одним PDF (~2.8 MB)